Визначено процедуру видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1

Мінфін наказом від 18.11.2014 N 1142 затвердив Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 

Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред'явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Сертифікат видається посадовою особою митниці під час здійснення експорту товару або після експорту товару у випадках, встановлених Угодою.

Для отримання сертифіката експортер повинен пред'явити митниці:

заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною у додатку III до Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "Походження товарів" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди, для видачі сертифіката;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію у разі заповнення сертифіката машинописом);

документи, що підтверджують преференційне походження товарів відповідно до вимог Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "Походження товарів" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди, у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається протягом 3-х робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви у митниці, разом з необхідними документами.

Крім цього, передбачено, що сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товарів, якщо експортер разом із вищезазначеними документами додатково надає митниці документи про те, що сертифікат:

не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини, або

виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 грудня 2014 р. за N 1557/26334 та набирає чинності з дня набрання чинності Угодою, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 http://www.ligazakon.ua/

 

Вы здесь: Главная Новости Визначено процедуру видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1