Міндоходів нагадало про терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД

Міністерство доходів і зборів України

Роз'яснення
"Терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД"
від 14.07.2014 N

Розглядаючи питання щодо термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД Міндоходів нагадало, що при здійсненні експортних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виручка резидентів у інвалюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках.

 

Таке зарахування здійснюється у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується. У разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, також потребують імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується.

Разом з тим, Нацбанк має право запроваджувати інші строки розрахунків, ніж ті, що зазначені вище. Так, постановою Нацбанку від 12.05.2014 N 270 "Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті, яка діє до 20 серпня 2014 року, встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені Законом "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

 http://ligazakon.ua

 

 

Вы здесь: Главная Новости Міндоходів нагадало про терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД