Лист Міндоходів "Про митне оформлення товарів"

 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

04.04.2014

N 7822/7/99-99-19-05-01-17

 

Митниці Міндоходів

Про митне оформлення товарів

Міністерство доходів і зборів України інформує про те, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 27 березня 2014 року N 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (далі - Закон), який набрав чинності з 01.04.2014.

 

Законом, зокрема, передбачається збільшення до 150 євро митної вартості товарів, операції з ввезення яких на митну територію України незалежно від обраного митного режиму є об'єктом оподаткування податком на додану вартість (підпункт 196.1.16 статті 196), а також зменшення з 300 до 150 євро митної вартості товарів операції з ввезення яких на митну територію України у міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях є об'єктом оподаткування податком на додану вартість (підпункт 196.1.17 статті 196).

З метою забезпечення уніфікованого підходу до застосування норм Податкового та Митного кодексів України щодо особливостей оподаткування товарів у зв'язку із змінами в законодавстві, повідомляємо таке.

Щодо порядку митного оформлення та оподаткування товарів, що надходять у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Відносини, пов'язані із справлянням митних платежів, регулюються Митним та Податковим кодексами України, іншими законами України з питань оподаткування.

Крім того, згідно зі статтею 270 Митного кодексу України правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються цим Кодексом.

Особливості оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях визначені, статтею 234 Митного кодексу України.

Так, товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об'єктом оподаткування митними платежами.

У разі перевищення еквівалента 300 євро сумарної фактурної вартості товарів, такі товари оподатковуються митом відповідно до Митного кодексу України та податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.

Так, згідно статті 277 Митного кодексу України об'єктами оподаткування митом, зокрема, є товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами (крім випадків, передбачених статтею 234 цього Кодексу), та товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до розділу XII цього Кодексу.

Податковим кодексом України визначено (підпункт 196.1.17 статті 196), що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що ввозяться на митну територію у несупроводжуваному багажі, пересилаються на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях та на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

Крім того, статтею 191 Податкового кодексу України встановлено особливості визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та для товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.

Зокрема, відповідно до підпункту 191.1.1 статті 191 у разі ввезення на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), базою оподаткування є їх сумарна фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України.

Таким чином, у разі надходження товарів (за винятком підакцизних) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, митні платежі не сплачуються.

У разі якщо сумарна фактурна вартість товарів перевищує еквівалент 300 євро, їх оподаткування здійснюється таким чином:

для підприємств:

мито - за ставками, визначеними Митним тарифом України (Закон України від 19 вересня 2013 року N 584-VII);

податок на додану вартість - за ставкою 20 відс. відповідно до Податкового кодексу України.

для громадян:

мито - 10 відс. частини їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро та не перевищує 10000 євро;

податок на додану вартість - за ставкою 20 відс. відповідно до Податкового кодексу України.

Щодо порядку митного оформлення та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України суб'єктами господарювання незалежно від обраного митного режиму

З урахуванням статті 277 Митного кодексу України об'єктами оподаткування митом є товари, що ввозяться на митну територію України, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро.

При цьому підпунктом 196.1.16 статті 196 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування податком на додану вартість при ввезенні на митну територію України незалежно від обраного митного режиму визначено товар, митна вартість якого перевищує еквівалент 150 євро.

Таким чином, митне оформлення товарів, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, але не перевищує 150 євро, здійснюється за умови письмового декларування у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" та оподатковуються митом за ставками, визначеними Митним тарифом України. При цьому податок на додану вартість не справляється.

Митне оформлення товарів, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, здійснюється за умови письмового декларування у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" таоподатковуються митом за ставками, визначеними Митним тарифом України, та податком на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України.

Щодо оподаткування лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення

Законом передбачається скасування пільг зі сплати податку на додану вартість при ввезенні на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення, що визначались окремим переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 року N 867 "Питання звільнення виробів медичного призначення від оподаткування податком на додану вартість".

Запроваджена ставка податку на додану вартість у розмірі 7 відс. (пункт "в" статті 193.1 Податкового кодексу України) застосовується по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 року N 867 "Питання звільнення виробів медичного призначення від оподаткування податком на додану вартість".

Таким чином, оподаткування податком на додану вартість вказаної категорії товарів при ввезенні їх на митну територію України здійснюється на загальних підставах за ставкою 20 відс. відповідно до пункту "а" статті 193.1 Податкового кодексу України. При цьому, у графі 36 "Преференція" митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа код звільнення не зазначається, у графі 47 "Нарахування платежів" використовується відповідний код способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 року N 1011 "Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".

Перший заступник Міністра

І.О. Білоус

Источник: "ИНТЕС ЛТД"
www.qdpro.com.ua

Постанова НБУ : Про внесення змiн до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв

Національний банк України змінив порядок розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів
04.04.2014
 прес-реліз

З 4 квітня 2014 року офіційний курс гривні до іноземних валют та курс банківських металів визначатимуться Національним банком України на поточний робочий день і діятимуть з часу їх встановлення до наступного перегляду.

Офіційний курс гривні до долара США розраховуватиметься як середньозважений курс продавців і покупців, що склався поточного робочого дня за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України.

Про це зазначається в постанові Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року № 180 “Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів”, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2014 року за №  375/25152.

Як відомо, раніше курс гривні до вільно конвертованих валют та валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження. Відповідно ж до постанови № 180 вони починають діяти з часу їх встановлення в день їх затвердження.

При цьому офіційний курс гривні до долара США встановлюватиметься на рівні середньозваженого ринкового курсу, що формується поточного робочого дня за операціями з купівлі та продажу долара США, без передбачених раніше можливих відхилень ±2 %.

Курс гривні до інших іноземних валют та курс банківських металів встановлюватимуться на підставі їх котирувань на міжнародних ринках та офіційного курсу гривні до долара США, встановленого поточного дня.

Починаючи з 7 лютого 2014 року Національний банк України вже встановлював офіційний курс гривні до долара США на рівні її середньозважених ринкових котирувань, тобто за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку України.

Тепер такий порядок закріплюється на нормативному рівні. За словами директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олени Щербакової, зміна порядку розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів дасть змогу перейти до режиму гнучкого валютного курсу та виконати міжнародні зобов’язання України, а також сприятиме збереженню міжнародних резервів держави й підвищенню прозорості та ефективності девізної валютної політики Національного банку України.

“Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям та практиці роботи провідних центральних банків світу”, – зазначила Олена Щербакова. За її словами, Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожного робочого дня після 12:00.

Крім того, у вищезазначеній постанові уточнюються зміни, що відбулися у назвах та кодах деяких іноземних валют, офіційний курс гривні до яких встановлює Національний банк України.
 

ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

31.03.2014

N 180

Про внесення змiн до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв

 

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
 1 квiтня 2014 р. за N 375/25152

     Вiдповiдно до статей 71536 Закону України "Про Нацiональний банк України" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 листопада 2003 року N 496, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27 листопада 2003 року за N 1094/8415 (зi змiнами), такi змiни:

     1) у пунктi 3:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) до долара США - як середньозважений курс продавцiв i покупцiв, що склався поточного робочого дня за даними Системи пiдтвердження угод на мiжбанкiвському валютному ринку України Нацiонального банку України";

     в абзацi першому пiдпункту "б":

     слова "естонська крона", "словацька крона", "кiпрський фунт", "мальтiйська лiра" та "словенський толар" виключити;

     слова "датська крона", "литовський лiт", "вон Республiки Корея" та "румунський лей" замiнити вiдповiдно словами "данська крона", "литовський лит", "вона Республiки Корея" та "новий румунський лей";

     у пiдпунктi "в" слова "казахстанський тенге" замiнити словами "казахстанський теньге";

     у пiдпунктi "г" слова "бразильський рiал", "мексиканське нове песо", "перуанський новий сол" та "саудiвський рiал" замiнити вiдповiдно словами "бразильський реал", "мексиканське песо", "перуанський новий соль" та "саудiвський рiял";

     2) у пунктi 5 слово "обмiнного" виключити;

     3) у пунктi 6 слова "їх значення за попереднiй день" замiнити словами "iнформацiя про їх котирування станом на останню дату";

     4) пункт 8 пiсля слiв "Казначейським управлiнням МВФ на" доповнити словом "його";

     5) пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв дiє з часу його встановлення";

     6) пункт 10 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 11 - 14 уважати вiдповiдно пунктами 10 - 13;

     7) у пунктi 10 слова "Державним казначейством України" замiнити словами "Державною казначейською службою України";

     8) у таблицi додатка 1:

     рядки "233 EEK 100 естонських крон", "703 SKK 100 словацьких крон" виключити;

     рядки "031 AZM 10000 азербайджанських манатiв", "792 TRL 10000 турецьких лiр" та "795 TMM 10000 туркменських манатiв" замiнити вiдповiдно рядками "944 AZN 100 азербайджанських манатiв", "949 TRY 100 турецьких лiр" та "934 TMT 100 туркменських манатiв";

     у колонцi "Найменування валюти" слова "датських крон", "казахстанських тенге" та "литовських лiтiв" замiнити вiдповiдно словами "данських крон", "казахстанських теньге" та "литовських литiв";

     9) у таблицi додатка 2:

     рядок "100 BGL 100 левiв (Болгарiя)" замiнити рядком "975 BGN 100 левiв (Болгарiя)";

     рядки "196 CYP 100 кiпрських фунтiв", "470 MTL 100 мальтiйських лiр" та "705 SIT 100 словенських толарiв" виключити;

     рядок "642 ROL 10000 румунських леїв" замiнити рядком "946 RON 100 нових румунських леїв";

     у колонцi "Найменування валюти" слова "бразильських рiалiв", "вонiв Республiки Корея", "мексиканських нових песо", "перуанських нових сол" та "саудiвських рiалiв" замiнити вiдповiдно словами "бразильських реалiв", "вон Республiки Корея", "мексиканських песо", "перуанських нових солiв" та "саудiвських рiялiв".

     2. Генеральному департаменту грошово-кредитної полiтики (Щербакова О. А.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України.

     3. Постанова набирає чинностi з 04 квiтня 2014 року, але не ранiше дня її офiцiйного опублiкування.

Голова

С. I. Кубiв

Источник: "ИНТЕС ЛТД"
www.qdpro.com.ua


 

Вы здесь: Главная Новости Лист Міндоходів "Про митне оформлення товарів"