Об изменении сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте

Правління Національного банку України 14 травня 2013 року прийняло постанови № 163 “Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті” (далі – Постанова № 163) та № 164 “Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті” (далі – Постанова № 164).

 

Постанови прийнято в межах повноважень Національного банку України, установлених статтею 387 Господарського кодексу України, статтями 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, розділами ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

Згідно з Постановою № 163 Національний банк України тимчасово до 19 листопада 2013 року:

  • змінив строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, скоротивши його зі 180 до 90 календарних днів;

  • запровадив вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами;

  • запровадив вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць.

Вимога щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті поширюється на надходження в російських рублях та в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Згідно з Постановою № 164 розмір надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами, що підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, становить 50 процентів.

Як відзначила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олена Щербакова під час брифінгу, що відбувся в Національному банку України 17 травня 2013 року, вимоги щодо обов’язкового продажу частини експортної виручки та зменшення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями діяли упродовж останніх півроку і довели свою ефективність. З одного боку, вони сприяли ритмічності надходження іноземної валюти на ринок. З іншого – не пригнічували дію ринкових механізмів, адже ринковий обмінний курс, як і раніше, установлювався виключно на основі співвідношення попиту та пропозиції.

Разом з іншими регулюючими заходами це створило умови для стабілізації валютного ринку, покращення ринкових очікувань та зростання довіри до грошової одиниці України.

Зокрема, як підкреслила Олена Щербакова, як на готівковому, так і на безготівковому сегментах валютного ринку тенденція до превалювання чистого попиту на іноземну валюту поступово перетворилася на її чисту пропозицію. “Обсяг чистої пропозиції безготівкової валюти у квітні становив 213 млн. дол. США, а в травні – 127 млн. дол. США. На готівковому сегменті – 118 млн. дол. США та майже 100 млн. дол. США відповідно”, – повідомила вона

Зазначене створювало умови для збереження прогнозованої динаміки обмінного курсу гривні за мінімальних обсягів участі Національного банку в збалансуванні ринку через валютні інтервенції: в січні – квітні 2013 року частка операцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку становила лише 1 % порівняно з 3 % у 2012 році.

Як результат, обсяг міжнародних резервів за чотири місяці збільшився майже на 3% за умов вчасного здійснення Урядом України та Національним банком України значних платежів з погашення зовнішнього боргу. Також суттєво зросла довіра населення до національної грошової одиниці: у січні − квітні обсяг депозитів населення в національній валюті збільшився на 16,3 %, тоді як в іноземній валюті – зменшився на 0,2 %.

Стабілізація ситуації на валютному ринку, за словами Олени Щербакової, була вагомим чинником забезпечення цінової стабільності, що є головним пріоритетом діяльності Національного банку України, а також підтримки позитивних зрушень у монетарній сфері. Серед останніх, зокрема, слід виділити розширення ресурсної бази банків та поліпшення її строкової структури, зниження рівня доларизації, зменшення вартості коштів та поступове відновлення процесів кредитування.

“Урахування зазначених тенденцій дало підстави Правлінню Національного банку України запровадити вимогу з обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті та зменшити терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями”, – підкреслила Олена Щербакова. Національний банк України сподівається, що ці заходи сприятимуть закріпленню позитивних тенденцій, що є в монетарній сфері, та дадуть змогу ефективно протистояти можливому виникненню шоків, пов’язаних із нестабільністю кон’юнктури світових фінансових і товарних ринків.


Официальный сайт НБУ

 

Вы здесь: Главная Новости Об изменении сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте